Loading...
Home 2017-08-03T22:46:35+00:00

WIE ZIJN WIJ?

Een Lions Club is een service club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving.

Wereldwijd telt de organisatie bijna 1,3 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. 192 landen tellen tezamen ruim 45.000 clubs.  De Lions clubs van België zijn verenigd in het Multidistrict 112 op zijn beurt onderverdeeld in 4 districten. Lions club Gent Scaldis maakt deel uit van District 112A.

Lions Club Gent Scaldis werd gesticht op initiatief van en gepeterd door Lions Club Gent-Gand, de derde oudste Lions Club in ons land. Onze clubcharter dateert van 12 september 1967, datum waarop de kentekens werden overhandigd aan de 22 stichtende leden.

Op het ogenblik van deze plechtigheid telde onze club reeds 28 leden, met een leeftijdsgemiddelde van 39 jaar.

Lions Club Gent Leieland is ons petekind en werd gecharterd op 28 september 1974. Lions Club Gent Gandalys werd herboren in 1992 en is ons tweede petekind. De vierde Gentse Lions club, Lions Club Ghent Seaport ontving op zijn beurt zijn charter op 23 juni 1984.

Sinds september 1978 vergaderen wij in « Salons ‘t Groenhof »  in Melle en doen dit  iedere tweede en vierde dinsdag van de maand, telkens om 19u30.

Lions Club gent Scaldis telt tussen de 55 en 60 leden.

EVENEMENTEN

Onze sociale werken vergen financiële middelen en van oudsher zetten onze leden zich dan ook in om die in te zamelen. Jaarlijks organiseren wij een filmavond einde maart alsook de verkoop van chocolade juist voor de eindejaarsfeesten. Het succes van deze evenementen en van de daarbij horende sponsoring zijn onmisbaar voor de goede werking van onze sociale werken.

SOCIALE WERKEN

De sociale werken zijn de bestaansreden bij uitstek van onze club, die zoals alle Lions Clubs ter wereld zich – trouw aan de leuze We Serve – met man en macht ten dienste stelt van de minstbedeelden onder ons.

Naast de ondersteuning van een goed doel op lange termijn zoals hieronder beschreven, bestudeert onze club de occasionele hulpaanvragen die ons toegestuurd worden. Het kan gaan om individuele hulpbehoevenden of lokale sociale werken dan wel om sociale werken die hun activiteiten in de Derde Wereld ontplooien. De leden van de club, oordelen geval per geval over de opportuniteit van een hulpverlening.

Dit jaar ondersteunen we volgende werken:

Elk jaar verleent de Club ook een financiële bijdrage aan het Lions Club International Foundation, de officiële charitatieve organisatie van Lions .  LCIF-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen via de lokale Clubs, alsook hulp op langere termijn als onderdeel van de latere wederopbouw. Projecten dragen bij tot het behoud van het zicht, geven hulp aan jongeren, aan mindervaliden en bevorderen de gezondheid in het algemeen.

LCIF

De club neemt met haar leden en samen met andere Gentse lions clubs ook deel aan de jaarlijkse voedselinzameling ten bate van de Voedselbank.

Banque Alimentaire

Lions Club Gent Scaldis heeft sedert haar ontstaan steeds 1 hoofdproject gesteund op lange termijn. De geschiedenis van onze club kan dan ook in het kader van de sociale werken die het steunt/gesteund heeft, onderverdeeld worden in 4 grote periodes.

[cool-timeline story-content=”full” layout=”default” designs=”default” skin=”dark” show-posts=”20″ order=”ASC” icons=”YES” animations=”bounceInUp” date-format=”default” based=”custom”]

VOORNAAMSTE SPONSORS

INFORMATIE

X
X